lørdag 24. april 2010

DKL104 - Medieproduksjon

Artikler og refleksjon
Etter å ha lest kapitlene i pensumboka Mediedanning og mediepedagogikk; Krever medieutviklingen en ny dannelsestenking? av Svein Østerud og Mot medielysleksiens tidsalder? av Solikki Vetteranta har jeg følgende tanker:
Det synes klart at det er store motsetninger i hvordan en skal oppfatte barn og medier i forhold til skolen og undervisning. I mitt hode er det vanskelig å se for seg barn i forskjellige medieverden, en privat og en helt annen på skolen. Skal skolen lykkes fremover i denne verden hvor nye medier og muligheter presser på, må skolen også bevege inn på barns mediearena. Bare på denne måten kan skolen benytte barns forståelse og ønsker om å være sosiale og samtidig lærende.

Barn som lærer i dette perspektiv vil ikke se motsetninger mellom skole og privat medie bruk. På denne måten vil vi som lærere møte de hjemme på egen arena og vår oppgave blir i større grad å veilede de i riktig retning, både faglig, oppførselsmessig og sosialt.

Det er heller ingen hemmelighet at dette har utviklet nye mobbearenaer som vi som skole og lærere må være beviste på. Det er skolen som i første rekke må ta tak i denne uheldige utviklingen. Skolen må daglig jobbe med oppførsel, væremåter og respekt overfor andre, i den sosiale arena.

Om skolen, som vi ofte hører, ikke engang har maskiner til alle elevene, blir det en håpløs oppgave for lærerne. De vil måtte fortsett i sin kjente verden uten mulighet til å møte elevene i den sosiale arena hvor lærerne burde være et naturlig midtpunkt på skolen.

Hva har vi lært i DKL104 studiet om dette?

Det er helt klart at de mediene vi har vært innom innen lyd, avis og video vil gi muligheter som vil fremme aktiviteten nettopp i den sosiale medieverden. Deling av bilder og filmer, kommentere, blogge og videre, burde være naturlige aktiviteter på en skole i 2010.

Artikler og refleksjon
Med utgangspunkt i de to kapitlelene i pensumboka Mediedanning og mediepedagogikk;
Krever medieutviklingen en ny dannelsestenking? av Svein Østerud, og Mot
mediedysleksiens tidsalder? av Solikki Vettenranta, skriv et blogginnlegg i studiebloggen
din der du kommenterer en av artiklene, begge, eller setter dem opp mot hverandre.
Ideelt sett kobler du i din refleksjon inn tanker og forventninger til DKL104-emnet. Du
kan gjerne også trekke inn andre relevante kilder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar