fredag 18. september 2009

DKL101 - Dataansvarlig øvingsoppgave - 3

Gruppemedlemmer: Mari, Ingvild, Asbjørn, Inger

På mange skoler er dataansvarlig en lærer med pedagogisk bakgrunn med private interesser i data. Dette blir utnyttet av ledelsen på skolen uten noen form for kvalitetskontroll. En annen problemstilling er at den personen også underviser og må da forlate klasserommet for å hjelpe andre lærere.
Vil problemene kunne relateres til selve infrastrukturen på skolen, kommer gjerne dataansvarlig til kort. Det er kunnskaper som må læres av de som har den type erfaring og det er gjerne private firma med høy prislapp for den type kurs. En prislapp som må konkurrere med andre nødvendige tiltak.
Skolen finner ofte ikke denne typen kompetanse eller kostnad nødvendig og dataansvarlig må igjen prøve å finne løsninger fra sitt kunnskapsståsted.
Når en er inne på kompetanse kommer en ikke utenom ledelsen på skolen heller. Det er ofte pedagoger med minimum kompetanse i ledelse, men god kompetanse i å undervise på den tradisjonelle tavlemetoden uten bruk av data.
Med det utgangspunkt blir det vanskelig å få igjennom behovet for å øke kompetansen. Det er en ond sirkel som vanskelig lar seg bryte uten store motsetninger i kollegiet. De som ønsker å vite mer og de som ikke ønsker å vite mer enn de lærte på skolen i sin tid.
Er det her vi kommer inn med ”the magic sword”!