torsdag 14. januar 2010

DKL102 - Sosial web

Flere hoder tenker bedre enn ett, har vi lært. Typisk for alle mediebaserte samfunn er at de inviterer personer, eller er åpne for alle. Jeg er iallefall medlem i Fjesboka, Twitter, Nettby, Del&Bruk og wiki. De to siste har jeg opprettet konto på nå.

Med fokus på den pedagogiske bruken av nettsamfunn er jo alle nettsamfunn steder hvor meninger kan utveksles eller stå uimotsagt. Om dette skal brukes som evalueringsgrunnlag underveis i et fag, vil det være vanskelig å vite hvem som faktisk har gjort hva. Ser vi på dette som et sted å utveksle meninger for å få igang en meningsutveksling eller engasjement, vil de alle være godt egnet til det. Men en må alltid huske at det som blir lagt ut også kan brukes av personer en ikke kjenner.

Facebook er et personlig sted hvor en inviterer venner som en deler synspunkter med. Hvor åpen profilen vil være bestemmes av bruker. I en skolesetting kan bruken og metoden for å opprette profiler være en måte for å lære å lage profiler. Utfordringen blir at innholdet blir vanskelig å styre, det har en tendens til å utvikle seg i alle retninger.

Wiki er et sted primært laget som et enkelt oppslagsverk hvor en enkelt kan søke frem til forskjellige tema. Forskjellen mellom wikipedia i forhold til cyclopedia, er at forfatterne ikke blir kvalitetsvurdert. Noe som betyr at en må være mer kritisk til innholdet og vurdere kildehenvisningene under det aktuelle tema.

Del&bruk er et sted primært for lærere hvor en utveksler fagstoff og tanker.

Twitter er kanskje den som er enklest å komme igang med. Her har du bare 160 tegn du må uttrykke dine tanker eller meninger. Andre kan velge å følge dine publiseringer og du kan velge de du ønsker å følge.

Felles for alle, om en vurderer det fra et pedagogisk ståsted, er at de er sosiale, alle kan se og vurdere alt og ingen sitter med fasiten. Med andre ord det er meninger og synspunkter fra personer uten kvalifisert bakgrunn eller faglig tyngde.

Hvordan kan vi benytte disse samfunn i en faglig pedagogisk setting?

Den som jeg mener er nærmest og enklest å administrere er Wiki. Da kan en for eksempel gi en gruppe i oppgave å presentere et tema på en Wiki-side. Denne kan andre grupper og lærere kommentere. Her er wikien vi laget: http://asbjorn-nesse.wikispaces.com/