lørdag 24. april 2010

DKL104 - Mediehensyn

I utgangspunktet kan alt materiell andre har produsert benyttes av andre, men det er en betingelse vi ikke kan omgås: Du må ha tillatelse! Når en benytter andre sine produksjoner som bilde, filmer eller annet, må en altså innhente tillatelse.
Når en selv produserer materielle må personvernet være i fokus. Om en tar bilder/film av personer hvor ansiktene er synlige og igjenkjennbare, skal det innhentes tillatelse, om en ønsker å offentliggjøre bildene/filmen. I private albumer gjelder ikke disse reglene.

Jeg kan altså ikke bruke bilder jeg finner av barn hvor ansiktene er igjenkjennbare, uten tillatelse av foreldrene. En må altså være forsiktig med å offentliggjøre materielle, innholdet må vurderes kritisk. Er det virkelig nødvendig? Hvorfor må det gjøres? Kan en mindre personlige fokusering gjøre samme nytte? Dette er spørsmål en bør stille seg før en eventuell publisering.

Dette gjelder i like stor grad om jeg tar bilder av mine elever. Ingen bilder/filmer kan offentliggjøres uten at foreldrene er kontaktet og gitt sitt samtykke.

Unntak finner vi når en nyhet skal publiseres. Åndsverkslovens paragraf 45c gir her ganske bestemte føringer når en kan benytte bilder i en nyhetssituasjon.

Generelt må gjelde: Vær varsom!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar