lørdag 24. april 2010

DKL104 - Prosjekt podcast

Før en setter i gang med en produksjon av for eksempel en podcast må en først snevre inn selve temaet som skal produseres. Det er kanskje den største jobben. Vi kan først begynne med å avgrense temaet. Deretter kan en avgrense til en bestemt målgruppe. Videre kan en avgrense formålet med podcasten og sjanger- og stilavgrensning.
Om denne prosessen har gått greit sitter en igjen med en realistisk målrettet podcast.

Tematisk kan det være et tema innen DKL som sosiale medier. Målgruppen kan være elever i ungdomsskolen. Formålet kan være en opplysende podcast. Sjanger seriøs og forelesningsstil.

Da har vi en podcast om temaet sosiale medier for elever i ungdomsskolen. Podcasten skal være opplysende, seriøs og basert på forelesningsstil.

Nå begynner jobben med å fylle inn informasjon og hvor lang den skal være. Det er viktig nå at en benytter et stille rom uten etterklang. Benytt retningsbestemt mikrofon og ta opp flere opptak slik at det er mulig å redigere eller om nødvendig, justere i ettertid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar