søndag 25. april 2010

DKL104 - Design

I denne leksjonen skal vi se nærmere på selve designet av en webside. Hva er det som gjør at vi liker en side/misliker en side?

Vurdering av websider
Jeg har sett en del websider og kan umiddelbart si følgende om en god og tiltalende side:

1. Den må være intuitiv og tiltalende/innbydende for meg som bruker.
2. Den må enkelt gi meg informasjon om hvordan finne frem
3. Innholdet må være oppdatert!

De sidene som ikke er tiltalende er de:

1. Menyene er ikke lette å finne.
2. Mangler en profil/stil og dermed ikke er intuitiv i sin oppbygging.
3. Farger er brukt til nærmest å skremme folk bort.

Målgruppe for min blogg og YouTube
Min blogg har klart en enkel layout, lite farger. Innholdet er tiltenkt likeverdige, altså lærere og andre voksne med samme interesser.

YouTube er en enkel side hvor en får en oversikt over de mest populære filmene. Layouten er enkel og det er lett å søke frem filmer etter tittel. Layoutmessig vil den nå flest mulig, både yngre og eldre brukere siden den er nøytral i fargebruk og design.

Gode råd
Horton & Lynch har samlet sammen en liste med gode råd, som du finner her. I mitt tilfelle vil jeg i første omgang tenke på følgende:
1. Plasser meg selv i bakgrunnen
2. Ikke overless siden med muligheter
3. Enkel og lett å finne frem

Forskjell på accessabiliity(tilgjengelighet) og usability?
Det er klart at tilgjengelighet forteller noe om hvem som kan finne siden. Vi har personer i samfunnet som er svaksynte men som vil ha nytte av siden. Dette står tydelig i ot.prp.nr.44 som vi finner på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets side.

Usability forteller noe om brukervennligheten på siden, hvor enkelt det er å finne det du søker.

Universalt design (universal usability)
Norsk designråd mener det er viktig å benytte et universelt design. Dette er begrunnet med at det stadig blir flere eldre i samfunnet samtidig som mer og mer av tjenestene som måtte oppsøkes på et kontor, finnes bare på en webside.

Design bok/webside
Horton har tanker om at når en lager en bok er det mange ting som må tas stilling til. Format, størrelse, skrifttype, linjelengde osv. Dette for å møte flest mulig som mulige lesere/kjøpere av boken.

Hvor mye av dette tar vi hensyn til når vi lager en webside?
Akkurat nå føler jeg at overgangen fra bok til webside må være en veldig glidende overgang. Det må det kanskje om vi skal få flest mulig over på en webside. Det vi ser er at vi nærmest finner alle varianter av skrifttyper, størrelser og linjelengder. I tillegg kan en også finne andre farger enn de tradisjonelle svart skrift og hvit bakgrunn.
En funksjon som vi har på en webside som vi ikke har i en bok, er at websiden kan inneholde oppdatert informasjon.

Cromascope
Når en benytter flere farger kan det være greit at en lærer noe om hvilke farger en bør bruke sammen. Natinal Color System har flere forslag om dette tema.


Bruke link på bilder
Det er frarådet å bruke bilder som inneholder linker. Denne type linker er ikke lette å se da en først må føre musen over bildet for å sjekke om det er noen link der. Alternativt kan det stå i klartekst i teksten at linken er på bildet. Linker i teksten er heller ikke bra for leserytmen. Linker har en en annen tekstfarge og da bryter det leserytmen. I alle tilfeller bør linken åpne et nytt vindu.

The web offers a one-size-fits-all solution to text documents
Er det virkelig slik? Det som er sikkert er at leseren ikke har mye innvirkning på teksten i dokumentet. Det vi kan gjøre som leser, er å øke den eller minke den i det dokumentet en leser.

Forkorte lang tekst
I regnearket Excel har vi kolonner som går loddrett og rader som går vannrett. Husk kort overskrift på kolonner. Kolonnebredde kan justeres. Den kan endres ved å plassere pekeren mellom to celler øverst i kolonnen og dra vannrett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar